Waarom Aandenken Werf Gusto?

kantoor_1904-672x372
Vooraanzicht Werf Gusto 1904

Niets heeft de gemoederen in de Gemeenteraad van  Schiedam zo bezig gehouden als de aanvraag tot aankoop in 1901 van het terrein gelegen naast de Apollo Kaarsenfabriek door Scheepswerf & Machinefabriek A.F. Smulders uit Slikkerveer.  A.F. Smulders was op zoek naar een goede locatie met groeimogelijkheden voor haar scheepswerf aan open water en vond dit op de uiterwaarden van de Maas aan de oostkant van de Voorhaven in Schiedam. De Gemeente Schiedam was op datzelfde moment op zoek naar bedrijven, die zich in Schiedam wilden vestigen om de kwakkelende economie nieuwe impulsen te geven na de ineenstorting van de Jeneverindustrie.
Gedurende maanden, zelfs jaren, beheerste het de lokale kranten, omdat A.F. Smulders de grond wilde kopen en de Gemeente Schiedam vast hield aan haar traditie om gemeentegrond niet te verkopen maar te verpachten. Uiteindelijk heeft de Gemeente Schiedam toch de grond verkocht en opende A.F. Smulders daar een Scheepswerf/Machinefabriek/Engeneersbueau, die gedurende bijna 75 jaar de stad Schiedam eer aandeed met haar specialistische scheepsbouw en gedurfde constructies. In 1911 kreeg de scheepswerf officieel Werf Gusto als naam.

Werf Gusto zorgde niet alleen voor spectaculaire bouwwerken, maar voorzag in die bijna 75 jaar van haar bestaan duizenden Schiedammers van werk. Na de opening van de werf in 1905 veerde de economie op. De woningbouw trok aan, lokale toeleveranciers deden goede zaken, zo ook de horeca.
De ligging van de werf zo dicht bij De Gorzen (Schiedam Zuid) zorgde ervoor dat veel personeelsleden van de Werf Gusto daar al woonden, of zich vestigden. In 1978 kwam daar een abrupt einde aan, toen de werf sloot. Het kon natuurlijk niet uitblijven, dat de werf gesloopt werd om het terrein geschikt te maken voor andere doeleinden. Echter het feit, dat vrijwel niets bewaard is gebleven (op enkele objecten na in privébezit) om ons nageslacht te herinneren aan die bijzondere verbondenheid van de Werf Gusto met de stad Schiedam en Schiedam Zuid in het bijzonder mag gezien worden als een kunstfout!

Daarom moet er nu op een geschikte plaats in de directe omgeving van de voormalige werf een Aandenken komen! Dat Aandenken is bedoeld om de verbondenheid te symboliseren tussen wijk De Gorzen (Schiedam Zuid) en de in 1978 gesloten scheepswerf. Het is vooral ook bedoeld om jongeren in te lichten en hen zo kennis te laten maken met de rijke geschiedenis van Werf Gusto en Schiedam Zuid. Het moet tevens een eerbetoon zijn voor Werf Gusto en haar oprichters en  de duizenden Schiedammers, die in de loop der jaren deze werf groot gemaakt hebben en de stad Schiedam eer hebben aangedaan met hun honderden projecten, die wereldwijd gebruikt werden en sommige, nadat 40 jaar geleden het laatste schip van de helling gleed, zelfs nu nog gebruikt worden.

Schiedam, 14 december 2016